Digwyddiadau

I ddod:

 

Mae cynlluniau 2020 wedi eu gohirio, ond bydd y côr yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron 2021.

Digwyddiadau a fu:

15 Ionawr 2020

Recordio Benedictus Karl Jenkins ar gyfer rhaglen deledu Trystan Llŷr, i’w darlledu yn haf 2020.

30 Tachwedd 2019

Canu yn Stadiwm Genedlaethol Cymru, Caerdydd, o flaen gêm Cymru yn erbyn y Barbariaid.

12 Hydref 2019

Cyngerdd Neuadd Caerwedros, Ceredigion.

6 Medi 2019

Cyngerdd yn Neuadd Rhosygilwen, i noddi aelod o’r côr, Ceri Davies, wrth iddo ddechrau ar gwrs canu yn Academi Dennis O’Neill.

6 Gorffennaf 2019            Llangollen (cystadlu)

29 Mehefin  2019             Gŵyl Fawr Aberteifi (cystadlu)

20 Rhagfyr 2018                Canu yng Nghartref Brondesbury Lodge, Aberteifi

15 Rhagfyr 2018                Cyngerdd Nadolig Rhosygilwen

11 Tachwedd 2018           Canu o flaen cofeb y Rhyfel yn Aberteifi – In Flanders Fields

8 Tachwedd 2018             Cyngerdd yn Rhosygilwen i godi arian i Dementia Cymru.

1 Medi 2018                        Priodas yng Nghapel Blaenannerch

1 Gorffennaf 2018           Cyngerdd Gŵyl Fawr Aberteifi, Castell Aberteifi

8 Mehefin 2018                Cyngerdd Elusennol yn y Coracles, Cenarth

3 Ebrill 2018                        Canu yn Neuadd Albert, Llundain yng nghyngerdd ClassicFM gyda Trystan Llŷr.

9 Chwefror 2018               Cyngerdd yng Ngwesty’r Cliff (codi arian i gronfa Mia)

21 Rhagfyr 2017                Canu yng Nghartref Brondesbury Lodge, Aberteifi.

28 Hydref 2017                  Cyngerdd yn Eglwys Llawddog, Cilgerran

29 Medi 2017                     Ffilmio rhaglen Bryn Terfel Ceinewydd

Canu ‘Evry Morning when I wake’ – gweddi Ely Jenkins

8 Gorffennaf 2017            Eisteddfod Gydwladol Llangollen (cystadlu)

1 Gorffennaf 2017            Gŵyl Fawr Aberteifi (cystadlu)

13 Mai 2017                       Cyngerdd Clarbeston Road

25 Chwefror 2017             Cyngerdd yn Rhosygilwen

10 Chwefror 2017             Cyngerdd yn Neuadd y Dre/Guildhall, Aberteifi

21 Rhagfyr 2016               Canu yng Nghartref Brondesbury Lodge, Aberteifi

12 Tachwedd 2016          Canu yn Stadiwm Genedlaethol Cymru, Caerdydd, o flaen gêm Cymru yn erbyn yr Ariannin

Gorffennaf 2016               Cyngerdd cloi Gŵyl Fawr Aberteifi, Castell Aberteifi