Amdanom ni

Arweinydd:                                        Emyr Davies

Cyfeilyddion:                                     Meinir Jones-Parry a Margaret Rhys

Trysorydd:                                          Neville Morgan

Cyflwynydd:                                       Ceri Wyn Jones

Trefnydd:                                            Eurfyl Reed

Cynrychiolydd y lleisiau:                Gwyn Morris

Swyddog y wefan:                           Gareth Evans

Llywydd Anrhydeddus:                  Trystan Llŷr Griffiths

Manylion cyswllt y côr:                  aroltri@outlook.com.

Diolch i Elis Griffiths am roi’r recordiad o Myfanwy ynghyd a’i roi ar y wefan.

Diolch hefyd i Lynne a swyddogion Capel Mair Aberteifi am eu croeso bob amser.