Cartref

O blith y corau meibion sy’n ymarfer yng Nghapel Mair Aberteifi ar nos Sul, mae Ar ôl Tri yn un o’r goreuon.  Sefydlwyd y côr y gorffennol pell, rhywle ynghanol wythdegau’r ugeinfed ganrif.  Gellir holi Swyddog yr Archif am fanylion, os oes gennych rai oriau i’w lladd.  Mae rhwng 20 a 40 yn y côr, yn dibynnu faint sy’n dod i ymarfer nos Sul.  Gweithredir polisi llym o ran mynychu ymarferion gan y Swyddog Disgyblu, a phrin fod neb yn mentro colli ymarfer.  Mae llawer yn gofyn beth yw arwyddocâd enw’r côr, ond y gwir yw nad does neb yn cofio pam galwyd y côr yn ‘Ar ôl Tri’.  Roedd yn syniad da ar y pryd.

Sefydlwyd y côr gan filfeddyg lleol, Wyn Lewis, ac ef fu’n arwain am y tri deg mlynedd cyntaf.  Gan fod y baritoniaid yn cael trafferth cadw’r traw, penderfynodd fod angen ailymuno â’r rhengoedd er mwyn taclo’r broblem.

Llywydd Anrhydeddus y côr yw Trystan Llŷr Griffiths, y tenor o Glunderwen, a fu’n aelod o’r côr am flynyddoedd.  Fel Pavarotti’n canu gyda chôr meibion Modena, mae’r Cantor Mawr yn cydnabod ei ddyled i’r cyfnod ffurfiannol gydag AOT, a’i ymateb i gael ei enwebu’n Llywydd Anrhydeddus oedd: “I’ve hit the big time”.

Mae cyfansoddiad y côr yn seiliedig ar yr egwyddor o ganu ar bob cyfle posib, ac ar dair rheol euraidd:

1. Dim dawnsio.

2. Dim dawnsio o gwbl.

Croesewir aelodau newydd cyhyd eu bod nhw ddim yn faritoniaid. Mae angen euthanasia corawl yn yr adran honno.

Emyr

Y Swyddog Disgyblu’n rhoi trefn ar y baswyr
Ar daith i’r Stadiwm