Digwyddiadau

10 Chwefror 2017​​ Neuadd y Dre, Aberteifi
25 Chwefror 2017​​ Rhosygilwen
13 Mai 2017 Clarbeston Road
1 Gorffennaf 2017​​ Gŵyl Fawr Aberteifi
8 Gorffennaf 2017​​ Eisteddfod Gydwladol Llangollen