Amdanom ni

Arweinydd:      Emyr Davies

Cyfeilydd:      Meinir Jones Parry

Cyfeilydd ymarferion:   Margaret Rhys

Llywydd Anrhydeddus:   Trystan Llŷr Griffiths

Trefnydd :   Eurfyl Reed

Trysorydd:     Neville Morgan

Cyflwynydd:     Ceri Wyn Jones

Swyddog codi canu mewn tafarndai:  Wyn Lewis

Swyddog y wefan:    Gareth Ffostrasol

Swyddog yr archif :   Jo King

Swyddog disgyblu:    Dafydd Hendre

Swyddogion trefnu brecwast ar y ffordd i Eisteddfodau:    Lynn Tŷ Gwyn / John Parc y Big

Swyddog morâl:   Gwyn Morris

Swyddog cysylltiadau rhyngwladol:  Steve Welch

 

Y “Cantor Mawr” yn ei ddyddiau cynnar.