Adolygiadau

“Mae hwn yn gor meibion da”

D.Enw

Yn dilyn Clarbeston Road (13 Mai 2017):
“Mae hi’n braf gweld Gofal yn y Gymuned ar waith fel hyn. O ba
gartref mae Ar ôl Tri’n dod, dwedwch? Mae eu gofalwyr yn gwneud gwaith da.
Byddan nhw’n arbennig o dda unwaith iddyn nhw ddysgu’r nodau a’r geiriau.”
John Evans (papur bro’r ardal)

“I really enjoyed the solo in Mala Moja.”
Mrs Morgan, (neges Trydar)

“Wedd y cyfeilydd yn dda iawn, o leia.”
Morus Rhys, (neges Trydar)

“Dyma’r cor meibion gorau dwi wedi ei glywed drwy’r dydd”

Ann Hysbys

“Ma’r tops na’n sharpo tamed Gwladys” Na Besi, y gweddill sydd bach yn fflat”

Gŵyl Fawr Aberteifi, 2019 yn dilyn “BusDriverTaco Gate”